Denominació
País (o regió) d’origen de la matèria primera
País de fabricació
Planta i part utilitzada
Procés de fabricació
Ús previst
Dosi Bones pràctiques de fabricació
Característiques organolèptiques
Aspecte
Color
Olor Característic. Absència d’olors estranyes
Sabor Característic. Absència de sabors estranys
 
Característiques fisicoquímiques
Humitat
Cendres totals
Cendres insolubles HCl
Essència
 
Característiques microbiològiques
Listeria monocytogenes < 100ufc/g
Escherichia coli < 10ufc/g
Salmonella Absència/25g
 
Presentació
Codi article Descripció Material envàs Pes net Agrupat
Vida útil
Emmagatzematge Conservar en l’envàs original,  en un ambient fresc, sec i protegit de la llum. Un cop obert, mantenir l’envàs tancat en condicions fresques i seques.
Traçabilitat Producte processat:

Lot: AASSPP (AA: 2 dígits Any; SS: 2 dígits núm. setm; PP: 2 dígits núm. partida)

Producte de distribució:

Lot: lot proveïdor

Radiacions ionitzants Aquest producte no ha estat tractat amb radiació ionitzant i no conté cap ingredient irradiat.
O.G.M Aquest producte no conté cap ingredient procedent d’Organismes Modificats Genèticament i s’han pres les mesures oportunes per tal d’evitar el contacte amb altres OGM segons les reglamentacions CE 1829/2003 i 1830/2003